Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Рівненська торгово-промислова палата

Засвідчення  Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Документом, що засвідчує форс-мажорні обставини, є сертифікат (в певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини.
• ТПП України  здійснює засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до:
- умов зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України, норм законодавства, відомчих нормативних актів;
-умов договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.
• регіональні ТПП здійснюють засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до:
-умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних торгово-промислових палат / відповідної регіональної ТПП;
-а також, здійснють надання інформаційно-консультаційних послуг, сприяють зацікавленим особам у підготовці заявок і формуванні необхідного пакету документів, з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд ТПП України (з питань, які віднесені до компетенції ТПП України).
 Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є:
• наявність однієї або більше форс-мажорних обставин, визначених як непереборний вплив на виконання відповідного зобов'язання таким чином, що унеможливлює його виконання у термін, що настав (наявність причинно-наслідкового зв'язку між обставиною та неможливістю виконання зобов'язання в термін, передбачений відповідно законодавством, відомчими нормативними актами, договором, контрактом, угодою, типовим договором, тощо).
Форс-мажорні обставини засвідчуються ТПП України або регіональними ТПП за заявою зацікавленої особи за кожним окремим випадком. В заяві необхідно вказати (зразки заяви додаються):
• наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов'язань;
• передбачений термін виконання зобов’язань;
• обсяги і умови виконання зобов’язань;
• форс-мажорні обставини;
• початок виникнення форс-мажорних обставин і термін дії, які, на думку зацікавленої сторони, унеможливили виконання цих зобов'язань.
До такої заяви необхідно додати наступні документи:
• належним чином (за підписом відповідальної особи і печаткою заявника) завірена копія договору, контракту, угоди тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, якщо такі були укладені), копія нормативного акта, яким передбачено зобов'язання, документ, що підтверджує його періодичність, термін настання, обсяг;
• дані заявника про обсяг виконаних зобов'язань за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акта органів державної влади;
• дані заявника про невиконані зобов'язання за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акта органів державної влади, які неможливо виконати через настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
• документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
• оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк і т. п.
Тягар доказування настання форс-мажорних обставин несе заявник. Заявник також несе повну відповідальність за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, правильність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.
Така заява розглядається в строк не більше 10 робочих днів. Можна замовити терміновий розгляд заяви, та скоротити термін розгляду до 5 робочих днів. Сертифікат видається українською або російською мовою за бажанням заявника, та, за відповідною заявою, може бути виданий додатково іноземною мовою.

Зразки заяв на форс мажорні обставини

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com