Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Волинські торгиВолинські торги 2018 №02 (90) — Сервіс контакт №2 (2005) Інформація для бізнесу
         ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ: ВІД ДОБРИХ НАМІРІВ ДО РЕАЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
Нашу консультаційну практику у вітчизняних організаціях можна представити як своєрідний біг з перешкодами. Під перешкодами розуміється систематичне доведення собі, оточуючим і потенційним клієнтам, що впровадження так званих західних методів керування можливе, нехай навіть і з урахуванням особливостей культурного середовища. Але для позитивного ефекту варто звернутись до професіоналів.

Будь-який стратегічний план марний (навіть якщо він за суттю своєю І чудовий), якщо керівництво не має прагматичного бажання "впровадити його" при обґрунтованих витратах. Керівники повинні бути готовими до проблем і стресових ситуацій, що виникнуть під час впровадження. Непопулярні рішення можуть викликати незадоволення у людей, але будуть, як мінімум, підтримувати компанію на плаву і, як максимум, витягувати нагору. Керівники повинні передбачити можливість організаційної плутанини протягом декількох років. І ризикувати.

ЦІ кроки будуть винагороджені. Зміняться звички і методи роботи. Верхній рівень керування буде більше зосереджуватися на наданні допомоги командам для виконання стратегічних цілей. Відбудеться концентрація на аналізі виконання планів і контролі делегованих повноважень, керуванні командами і дизайні управлінських процесів. Іншими словами, ціна впровадження стратегічного планування і керування залежить від створення і впровадження посадових інструкцій і стилю керування вищого керівництва.

Якщо бажання впровадження стратегічного плану не "запалює" керівників, не починайте діяти. Залишайтеся там, де ви є зараз, доки не зміниться команда. Частково або погано впроваджений план може змінити багато чого, але лише на деякий час. Він також породжує хаос і цинізм в організації, що робить другу спробу дуже складною.

Всі умови впровадження стратегічного плану можна згрупувати в кілька категорій:

Встановлення підзвітності.

■ "Ремонт" організації.

■ Активізація і синхронізація дій.

Створення середовища, у якому люди будуть процвітати.

■ Прийняття рішень і винагорода.

 

Перша категорія — встановлення підзвітності.

 

Крок 1. Розробка системи підзвітності.

Дана система передбачає погодження дій всієї організації з корпоративним планом і створення сполучних "замків", що вимагають від вищого рівня керування, функціональних підрозділів, команд (тимчасові робітничі колективи, створені для впровадження пунктів стратегічного плану} і окремих  

працівників персональної звітності за виконання кількісних і якісних показників. Нагадаємо ще раз фразу: "те, що можна виміряти, можна виконати". Дана система визначає, координує і пов'язує міжфункціональні завдання, необхідні для виконання стратегічного плану. Ці завдання двох видів — стратегічні й оперативні, котрі поєднують бюджетування, оплату праці, контроль виконання стратегічного й оперативного планів.

Крок 2. Поверніть стратегічно важливі питання в плани дій, що мають відповідальні і кількісні чи якісні параметри оцінки.

Це перехід від загальних заяв на зразок "географічна експансія" чи "розробка нових продуктів" до конкретних формулювань, персональної відповідальності. Зробіть над собою зусилля і сплануйте витрати і результати, подумайте, який персонал вам потрібний для цього. Даний крок — основа розподілу ваших ресурсів.

Крок 3. Встановіть планування у відділах (тільки не робіть з нього профанацію)

Кожен відділ має знання і ресурси для виконання наміченого плану. Саме тут відбувається балансування оперативних і стратегічних зусиль. Воно проявляється у:

делегуванні стратегічних питань корпоративного рівня на рівень відділів для вико

нання;

встановленні відповідальності груп за виконання наміченого;

визначенні того, що даний відділ повинний зробити для інших і виконання плану.

Крок 4.Встановіть індивідуальну відповідальність.

Розробіть систему індивідуальної оцінки трудової діяльності, що охоплює індивідуальні цілі в таких напрямах:

повсякденна робота;

участь у спільній праці з командою для виконання стратегічного плану;

особистий розвиток, включаючи знання, навички і поведінку.

 

Друга категорія — "ремонт" організації.

 

Крок 5. Змінюйте організаційну структуру компанії.

І робіть це швидко. Переконайтеся, що структура відповідає стратегічному плану. Якщо ні, змінюйте її. Які б зміни не пропонували — створення відділу маркетингу чи поділ організації на бізнес-вузли, — робіть це швидко. Зверніть увагу на можливості І вміння людей, що вам потрібні зараз і в найближчому майбутньому.

Крок 6. Змінюйте персонал і робіть це швидко

Підбирайте людей з навичками, що дійсно потрібні на складних ділянках роботи. Якщо таких людей немає, шукайте їх. Звільняйте з "вогненебезпечних" МІСЦЬ ТИХ, що не можуть виконувати відповідну роботу в компанії. Персонал — ключ до успішного впровадження стратегічного плану. Робіть зазначені зміни, не гаючи часу.

Крок 7. Стимулюйте творче керівництво і розумове навантаження.

Без наявності лідерів — забудьте про успішне впровадження. Стратегічні зміни — ризикований і витратний процес, якого уникає більшість організацій. І тільки вміле керівництво може "витягнути" його. Воно визначає стра-тегічні напрями всієї організації і їх мотивування. При цьому передбачається постійне посилення і перегляд даних напрямів у залежності від умов зовнішнього середовища. Навантаження означає швидкі і своєчасні, часто ризиковані дії в складних ситуаціях — призначення і переміщення людей, зміна підрозділів, продуктового сервісного асортименту, зни ження витрат, злиття і придбання.

Крок 8. Долайте опір.       Виявляйте і швидко позбав-   ляйтесь тих, хто є прихованим чи явним противником. Таких .   може бути приблизно від 1    людини  до 1/3 вашого штату, і кожний з них може за-,   шкодити здійсненню ваших    задумів. Шукайте і видаляйте ті методики, процедури і технологічні інструкції, що перешкоджають впровадженню намічених планів.

Крок 9. Впроваджуючи і стратегічний план, викорис-. товуйте команди і робочі .  групи.

Це найбільш ефективний засіб для вирішення склад- них міжфункціональних за-і   вдань. Однак не слід думати, що дана організаційна струк  тура — ліки від усіх проблем.

У першу чергу приділіть увагу групі стратегічного планування, регламентації і документації, її діяльності.

 

Наступна категорія — активізація і синхронізація дій.

 

Крок 10. Визначте майбутню (найближчу) культуру організації.

Це включає у себе визначення культурних цінностей і норм на даний час і перспективу. На основі цього розробіть систему оплати праці, підбору і найму кадрів, методику прийняття рішень, підготовки і підвищення кваліфікації персоналу,

Крок 11. Використовуйте ресурси ефективно, вкладаючи гроші в людей, з якими пов'язуєте майбутнє компанії і виконання стратегічного плану.

Десяток таких працівників більш важливі для організації, ніж годівля юрби, яка завжди піде за сильнішим лідером, одночасно збалансуйте для них обсяг стратегічної і оперативної роботи.

Крок 12.Спрямуйте роботу всієї організації на виконання стратегічного плану.

Добийтесь того, що виконання стратегічного плану буде домінувати над планами роботи підрозділів.

Крок 13. Делегуйте повноваження.

Загальновідома істина, але важко здійсненна через прагнення людської натури у все вникати. Не втручайтесь в оперативну діяльність команд і робочих груп, а контролюйте на проміжних і кінцевих ланках контролю. Дайте їм можливість самим досягти поставленої мети. Навчіть їх техніці прийняття рішень, дайте ресурси і наберіться терпіння в очікуванні кінцевого результату їхньої діяльності. Розробіть процедури оперативної реакції на ситуації, що вимагають прийняття рішень за межами їхніх повноважень.

Ще одна категорія — створення середовища, у якому люди будуть процвітати.

Крок 14. Навчайте і розвивайте майбутній персонал вже сьогодні.

Вам потрібно впроваджувати навчання в двох напрямах: вивчення процесів і змістовне навчання. Вивчення процесів — це вивчення технологій стратегічного планування і планування на рівні відділів, керування командами і робочими групами, керування змінами, навички керівництва і контролю, техніки оцінки трудової діяльності й атестації персоналу. Змістовне навчання будується на заходах стратегічного плану і вимагає одержання знань і навичок для їхньої реалізації. Введіть систему тотального тестування знань, отриманих в результаті навчання.

Крок 15. Оптимізуйте ключові моменти вашого бізнесу.

Це шляхи досягнення конкурентної переваги, тобто якісніше, ніж у конкурентів, виробництво того, чого хоче клієнт. Досягти можна цього за рахунок поновлення продуктових ліній, розробки нових продуктів і послуг, вдалого керування персоналом. Якщо в організації роботи вашої компанії немає належного порядку, страждають клієнти і прибуток, а компанія втрачає частку на ринку.

Крок 16. Інформуйте людей

Це природна умова людського існування. Люди повинні знати, що відбувається, для того, щоб бути мотивованими і погоджувати свої особисті цілі і пріоритети з вашим планом. Ви повинні бути впевнені, що кожен член колективу розуміє план, вірить у нього, визнає свій внесок у загальну справу всього колективу і інформований про його виконання. Інакше почнеться невиконання плану, чи ще гірше підрив і саботаж ідеї.

Остання категорія — прийняття рішень і винагорода.

Крок 17. Аналізуйте трудову діядьність.

Створіть інтегровану систему оцінки на рівнях:

Стратегічний план.

Робота відділу.

Робота команди.

Робота окремого працівника.

Заплануйте регулярні зустрічі, спрямовані на аналіз і оцінку зовнішнього середовища, заходів стратегічного плану, що вчасно не виконуються. Необхідним є систематичне і конструктивне обговорення власних помилок на рівні відділів і команд. Робіть що завгодно, але підвищіть рівень знань ваших лінійних керівників, що дозволить їм відійти від профанаційного і бюрократичного обговорення трудової діяльності конкретного працівника. Дані дії в сукупності можуть призвести до своєчасного коректування стратегій, переформулювання проектів, реорганізації завдань і робочих місць, перерозподілу ресурсів.

Крок 18. Винагороджуйте за досягнення стратегічних результатів.

Даний крок має досить точне формулювання і не вимагає додаткових коментарів.

 

Адаптовано з матеріалів

American Express®

OPEN Small Business Network,

www.open.amehcanexpress.com

за сприяння проекту

SME Toolkit, www.smetoolklt.org

 

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com