Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Волинські торгиВолинські торги 2018 №11 (111) — Сервіс-Контакт № 11 (111) 2006 Інформація для бізнесу
         Лише на кращих чекає успіх


Для успішної діяльності підприємства вкрай важливо задовольнити і клієнтів, і постачальників, і кредиторів, і власний персонал. І хоча досягнути цього часом непросто, однак, застосовуючи перевірені стандарти управління якістю, — цілком можливо. Що означає бути \"якісним\" підприємством?
Просто виготовляти продукцію згідно зі стандартами та вимогами споживачів недостатньо для того, щоби бути \"якісним\" підприємством. Відповідно до принципів менеджменту якості, успішними вважаються ті організації, що забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, сприяють успіху постачальників та партнерів, допомагають у розв\'язанні проблем суспільства і при цьому досягають довготривалих високих фінансових результатів. Для цього підприємство має швидко й адекватно реагувати на зовнішні зміни, безперервно відстежувати результати своєї діяльності й відповідно вдосконалюватися. Адже перемагає той, хто передбачив те, що не передбачили його конкуренти.
Управління якістю не обмежується лише контролем за процесом виробництва товару та якістю виготовленої продукції. Застосування методів управління якістю поширюється на всі сфери діяльності підприємства: від досліджень та розробок до сервісного обслуговування.
Системи управління якістю
У світовій практиці на підприємствах широко впроваджуються системи менеджменту якості за стандартами ІSО серії 9000 (вимоги до системи управління), екологічного менеджменту за стандартами ІSО серії 14000 (вимоги до управління навколишнім середовищем), менеджменту охорони здоров\'я та професійної безпеки за стандартом OHSAS 18001, безпеки та управління ризиками у виробництві харчової продукції за вимогами НАССР тощо. І хоча зазначені стандарти можна впроваджувати на підприємствах \"поодинці\", практика свідчить, що доцільніше застосовувати інтегровані системи. Об\'єднання кількох стандартів в одну систему менеджменту дає можливість узгодити різні аспекти діяльності підприємства. У разі проведення сертифікації (документального засвідчення відповідності законодавчим вимогам), навіть якщо система на підприємстві працює одна, сертифікати видаються на відповідність усім стандартам.
Найпоширенішою є система управління якістю за стандартом ISO 9000, яка передбачає вдосконалення наявних систем управління підприємства в цілому. Відповідно до стандарту, роботу колективу підприємства слід організувати так, щоб кожен його член був зацікавлений у якісному виконанні своєї роботи. Таким чином, необхідний рівень якості досягається зусиллями всього колективу. Вимоги цього стандарту спрямовані на те, щоб переконати споживача в потенційній здатності постачальника забезпечити його потреби щодо якості продукції.
В Україні сертифікати ІSО 9000 мають близько 2000 підприємств. Незважаючи на таку маловтішну цифру і той факт, що неможливо встановити, скільки з них насправді відповідають вимогам стандарту, загалом фахівці відзначають позитивну динаміку.
Сертифікація ISO 9000 буде доцільною, якщо її вимагають (або цікавляться її наявністю) важливі клієнти, якщо підприємство планує виходити на європейські ринки або якщо компанія зацікавлена у встановленні офіційної системи перевірки якості, для поліпшення якості та зменшення помилок, випадків повернення товару та скарг клієнтів.
Як запровадити систему
Дослідження, проведені у Сполучених Штатах, виявили, що запровадження системи управління якістю на малих підприємствах дає значно більший ефект, ніж на великих. Від розміру компанії і кількості учасників процесів (кількості співробітників) залежить і вартість упровадження системи якості. У деяких випадках залучати до впровадження системи якості фахівців-професіоналів економічно вигідніше, проте тут важливо не помилитися у виборі організації, що цим займатиметься.
Запровадження систем якості на підприємстві подекуди може викликати спротив працівників, оскільки люди, як правило, не люблять змін. В цьому разі важливо переконати кожного з учасників процесу, показуючи на практиці, наскільки це зручно, прогресивно і вигідно.
Європейська модель досконалості
Різноманітні моделі досконалості, тобто моделі ідеальної організації, нині використовують понад 70 країн світу. З їхньою допомогою визначають зразкові підприємства та здійснюють індивідуальне професійне оцінювання підприємств, що вдосконалюються за допомогою моделі якості. Найвідомішими на сьогодні у світі є японська, американська та європейська моделі досконалості. Європейська модель, розроблена Європейським фондом управління якістю (ЄФУЯ), набула поширення в Україні. Цьому насамперед посприяла Українська асоціація якості, створивши умови для її популяризації.
Європейська модель досконалості описує \"ідеальне\", з точки зору європейців, підприємство. Приміром, на такому підприємстві персонал регулярно інформується про діяльність лідерів та їхні плани; організовується процес \"внутрішнього бенчмаркінгу\" серед лідерів та підрозділів підприємства; здійснюється аналіз діяльності конкурентів, визначаються їхні сильні та слабкі сторони; персонал інформується про стратегію та плани підприємства; здійснюється періодичне опитування співробітників щодо методів стимулювання, форм навчання та підвищення кваліфікації, при цьому побажання співробітників враховуються при подальшому визначенні цих форм; періодично здійснюється перегляд та поступове розширення повноважень персоналу; проводяться дослідження виробничого устаткування, на основі чого розробляються програми капітальних та поточних ремонтів; постійно аналізується та удосконалюється кожен із процесів на підприємстві. Крім того, успішні підприємства мають періодично проводити опитування споживачів, що встановлюють рівень їх задоволеності, і на основі отриманих показників здійснювати стратегічне планування, а також аналізувати ставлення до своєї компанії з боку суспільства (мешканців прилеглих районів).
При оцінюванні підприємства згідно з європейською моделлю досконалості до уваги беруться дев\'ять критеріїв. П\'ять з них описують діяльність підприємства, спрямовану на досягнення результатів (лідерство, політика та стратегія, персонал, партнерство й ресурси, процеси), за рештою критеріїв визначають результати, яких досягає підприємство (результати, що стосуються споживачів, результати, що стосуються персоналу, результати, що стосуються суспільства, та основні ділові результати). У 80% випадків цю модель використовують для самооцінки, що дає змогу організаціям на базі реальних показників оцінити, наскільки добре вони працюють. З її допомогою визначають сильні сторони і сфери, що потребують удосконалення. Причому важливо, щоб самооцінка проводилася регулярно, а не була разовою акцією.
Конкурси якості
На основі Європейської моделі досконалості як в Україні, так і в Європі проводять конкурси якості. В Україні — це Український національний конкурс з якості, який щорічно, починаючи з 1996 року, організовує Українська асоціація якості. У конкурсі змагаються за звання найкращих з-поміж кращих підприємств України. Кращі підприємства в кожній номінації здобувають статус \"Лауреат Українського національного конкурсу з якості\" та отримують диплом і медаль \"За найвищу якість\", а найкращі з-поміж лауреатів стають переможцями цього конкурсу й отримують диплом та Українську національну нагороду \"За найвищу якість\". Оцінка діяльності підприємства для участі в конкурсі, яка здійснюється раз на рік, коштуватиме від 4 до 6 тис. грн. За бажанням, підприємства-переможці та лауреати конкурсу можуть включатися в змагання за Європейську нагороду з якості. Це найпрестижніша відзнака, яку Єврокомісія вважає потужним інструментом підвищення конкурентоспроможності європейської економіки. Претендентів на цю нагороду оцінює група спеціально підготовлених експертів з різних країн у складі 4-8 осіб.
Петро Калита, Президент Української асоціації якості
Коли ми говоримо про якість, мова йде не тільки про продукцію — це лише одна зі складових. В Європі основну увагу сьогодні приділяють тим, хто виробляє цю продукцію, пояснюючи: \"головне, щоб була здоровою та курка, яка несе яйця\". Організація, що прагне бути досконалою, не може виробляти неякісний продукт. Натомість зосередження уваги лише на якості продукції, що виготовляється, коштуватиме підприємству надто дорого: за кожним працівником не поставиш міліціонера. Тому, говорячи про якість, ми акцентуємо увагу передусім на філософії, психології, менталітеті, а потім уже на менеджменті. Найголовнішою сьогодні лишається проблема філософії.
Ті підприємці, що вийшли з колишнього Радянського Союзу, мають філософію дефіциту, яка в сучасних умовах є нежиттєздатною. Опинившись після отримання Україною незалежності в ситуації сполучених посудин із закордоном, наші підприємства в багатьох випадках виявилися неконкурентоспроможними, насамперед, за своєю філософією, ідеологією, менталітетом, бо з дефіцитного ринку вони потрапили в насичений, де головним став не виробник, а споживач. Виробнику тепер потрібно працювати так, щоб його полюбили споживачі, щоб вони добровільно віддавали йому свої гроші. Це можливо тільки коли споживач довіряє виробнику, коли він отримує задоволення від \"співпраці\" з виробником. З іншого боку, головним ресурсом на підприємстві є персонал, адже продукцію виготовляють люди і для людей. Тому важливо не лише залучати до роботи високопрофесійних та кваліфікованих працівників, а й створювати такі умови, щоб вони були зацікавлені в організації, любили свою роботу, тоді й працюватимуть позитивно. Сьогодні компанія мусить бути соціально орієнтованою та вдосконалювати свої системи менеджменту в усіх сферах. Американські дослідження показали, що фірми, які за головну мету ставлять прибуток, значно програють компаніям, що мають соціальні орієнтири, відсуваючи мету отримання прибутку на другий план. Важливо, щоб наша молодь почала створювати підприємства, орієнтовані на кращу світову та вітчизняну практику, тоді вони будуть \"збудовані навічно\", а не на короткий термін, та й працювати тоді стане значно тепліше і приємніше: можна робити добро людям і самим ставати заможними. Китайці кажуть: \"Хочеш побачити зірки — розплющ очі\". Я хочу, щоб наші бізнесмени врешті-решт побачили, що в Україні накопичені цінні знання та досвід, які варто використовувати.
Аліса Юрченко
www.mipmagazine.com.ua
 

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com