Warning: file(configs/text.en.conf): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client54/web83/web/libs/class.const.php on line 103
Волинські торги → 2019 → №03 (91) — Сервіс контакт №3 (2005) → Інформація для бізнесу |

Rivne Chamber of Commerce & Industry

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«We confidently look to the future
and open for business cooperation!»

Волинські торгиВолинські торги 2019 №03 (91) — Сервіс контакт №3 (2005) Інформація для бізнесу
         ВАМ ПОТРІБНО ВИЗНАЧИТИ КОД ТОВАРУ ЧИ ПРОДУКЦІЇ АБО ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ?
На сьогоднішній день розвиток експорту з країн, що розвиваються, є одним із найдієвіших засобів стимулювання економічного росту. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності питання визначення країни походження товарів та режиму, яким вони будуть користуватися при ввезенні на територію тієї чи іншої країни, є дуже важливим.

Робота з визначення країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари, визначення їх коду згідно УКТ ЗЕД виконується відділом експертизи, сертифікації, декларування товарів та продукції.

Для підтвердження походження товарів чи послуг застосовуються такі форми сертифікатів:

1. Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) — видається на всі товари, які мають українське походження відповідно до законодавства України, при експорті в країни, з якими необумовлені правила визначення країни походження товарів. Він видається ще й тоді, коли товар немає пільгового доступу на ринок країни імпорту та за відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.

2.  Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) — видається при експорті в країни СНД в тих випадках, коли товар отримує українське походження згідно законодавства України, але не виконується якась з умов Правил визначення країни походження товарів, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000р.

3.            Преференційний (пільговий) сертифікат  походження  форми  СТ-1 (російською мовою) — на товари, що експортуються до країн СНД та задовольняють умови Правил визначення країни походження товарів, затверджених вищезгаданим рішенням. Для країн, які не підписали його, діють положення двосторонніх угод, які передбачають застосування Правил визначення країни походження товарів, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 24.09.1993р.

Сертифікат походження форми СТ-1 оформляється на товар українського походження тільки в тому разі, коли він вивозиться з України на територію іншої країни СНД згідно з договором/контрактом між резидентом України (юридичною або фізичною особою) та резидентом країни СНД — учасником угоди про створення зони вільної торгівлі від 15.04.1994р.

4.            Преференційний (пільговий) сертифікат походження форми „А" (англійською мовою) в рамках Генеральної Системи Преференцій (ГСП) — для товарів, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів (ЄС, Японія).

5.            Сертифікат походження на текстильні товари (англійською мовою), які експортуються тільки в країни ЄС відповідно до положень угоди про торгівлю текстильною продукцією між Україною та ЄС.

Для отримання сертифікату походження замовнику необхідно подати такі документи:

♦ контракт; рахунок-фактуру; специфікацію; якщо сертифікат видається згодом — митну декларацію або товаро-супроводжувальні документи з позначкою митниці;

довідку про порядок виготовлення товару, яка видається не рідше одного разу на рік (містить інформацію про підприємство згідно зі статутом; перелік товарів, що ним виготовляються; джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляється товар; перелік основних технологічних операцій виробництва; відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу);

документи про придбання товару (договори, транспортні, платіжні документи — при наявності);

підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, маркування на товарі, нормативно-технічна документація тощо).

У разі необхідності уповноважена особа (експерт) визначає, які додаткові документи має надати замовник.

На письмову вимогу замовника результати експертизи документів, що підтверджують українське походження товару та дослідження умов його виробництва, оформляються висновком про походження товару, який є невід'ємною частиною сертифікату форми СТ. Якщо висновок про походження товару не був складений при оформленні сертифікату, то він може бути складений згодом за письмовим проханням замовника або на запит митних органів. Складання єдиного висновку про походження товару на певний період можливе у разі використання виробником (експортером) протягом значного періоду (півроку, рік) постійних джерел сировини, матеріалів та комплектуючих для виробництва товару.

Якщо у вас виникла необхідність провести експертизу з визначення коду товару чи продукції, перш за все, потрібно оформити письмову заявку гарантійним листом. У зверненні мають бути такі відомості: прізвище, ім'я та по-батькові замовника, адреса, телефон, факс, банківські реквізити, завдання та мета експертизи. Слід зазначити, що разом з метою проведення експертизи потрібно вказувати назву класифікатора, найменування товару чи продукції, номер та дату. Також потрібно вказати дані сторін, що укладають контракт на поставку товару чи продукції. Крім того, із заявкою вам потрібно подати документи, які супруводжують та характеризують товар, а в ній вказати перелік цих документів, ствердження про їх достовірність та гарантію щодо оплати послуги. Цей документ обов'язково повинен бути завірений печаткою замовника та підписами керівника і головного бухгалтера.

 

Олександр Попельницький, нач. відділу експертизи

та сертифікації,  тел. 63-39-92

 

EXCHANGE RATES

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

CONTACTS

Address:
Rivne, Getman Mazepa st., 19

tel.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

tel./ fax:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com