Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

ПРО РІВНЕНСЬКУ ОБЛАСТЬ

Географічне положення

Рівненська область розташована в північно-західній частині України. Територія – 20,1 тис. км. Протяжність її із заходу на схід – 130 км, з півночі на південь – 210 км, межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України та Брестською і Гомельською областями Білорусі. По адміністративно-територіальному поділу область включає 16 районів, 4 міста обласного і 6 районного підпорядкування. Населення області складає 1,2 млн. чол., або 2,3 відс. населення України. Середня щільність населення на 1 кв. км. – 59 чоловік. Структура населення області становить: сільське – 52,5 відс. від загальної чисельності, міське – 47,5 відс. Лісовий фонд області 853 тис. га, в тому числі вкриті лісом землі – 794 тис. га, загальний запас деревини становить більше 100 млн. м. Рівненщина багата на поверхневі води. Тут налічується 171 річка завдовжки понад 10 км кожна, більше 500 озер, 31 водосховище.

Мінерально-ресурсна база

На Рівненщині розвідано понад 600 родовищ різноманітних корисних копалин регіонального значення: будівельного та лицювального каменю, крейди, каоліну, польово-шпатової сировини, базальтів, цементної сировини, значна кількість торфу, піску, цегельно-черепичної сировини, мінеральних та прісних вод тощо, серед яких біля 100 родовищ розробляється. В останній період визначені перспективи виявлення промислових родовищ фосфатної сировини та самородної міді. Область єдина в Україні має два розвідані родовища дорогоцінного каменю – бурштину, який розробляється державним підприємством “Укрбурштин”. Крім того, на трьох ділянках проводяться геологорозвідувальні роботи. З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час 19 розробляється. Залишкові розвідані запаси (500 млн. м.) будівельного каменю забезпечують подальший розвиток даного виробництва. На крайньому сході області на доступній для відкритої розробки глибині розвідані 8 родовищ лицювального каменю із загальними запасами 16,5 млн. м. Практичне значення мають декоративні рожеві та блакитно-сірі граніти Клесівського та Осмолінського родовищ, які в даний час розробляються і можуть використовуватися для виготовлення плит, пам’ятників, монументів і ін. Розробку гранітів можна значно розширити, а також збільшити видобуток темного декоративного каменю – Вирівський діоритів, діабазів та габроїдів. Ведеться видобуток стовпчастих базальтів Івано-Долинського родовища, які також використовуються у виробництві архітектурно-будівельних виробів. В межах області розвідано на бут і щебінь 6 родовищ базальтів із запасами біля 45 млн. м, з яких 4 розробляють з обсягом можливого ручного видобутку біля 800 тис. м.

Світова практика у результаті вітчизняних досліджень дозволяють більш раціонально використовувати базальти у вигляді сировини для виготовлення високоякісних теплоізоляційних матеріалів, камінного литва. Вироби з базальтового волокна довговічні, термо- та кисло стійкі, мають малу питому вагу на основі базальтового волокна освоєно і розроблено виробництво легких тепло звукоізоляційних виробів, які мають застосування в корабле- та літакобудуванні. В області виявлено 6 ділянок з неглибоким (до 20м) заляганням фосфоритів з загальними ресурсами п’ятиокису фосфору до 10 млн. тонн. Дослідно-промислова розробка найбільш перспективної Милятинської ділянки ведеться починаючи з другої половини 2000 року. Рівненщина має можливість за 3-4 роки створити мінерально-сировинну базу державного значення по видобутку самородної міді за умов необхідного фінансування. На розвідку родовищ самородної міді в 2000 році витрачено 1.5 млн. грн. Ці роботи будуть продовжуватися і в поточному році. Найперспективнішими напрямками освоєння мінерально-сировинної бази області є: комплексне використання базальтів, інтенсифікація робіт по видобутку бурштину, розробка відкритим способом агроруд – фосфоритів, розширення видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів, а також мінеральних вод.

Промисловий комплекс

В загальному обсязі матеріального виробництва області провідне місце займають промисловість і сільське господарство. Всього в області діє 284 промислових підприємства всіх форм власності з річним обсягом продукції, майже 3 млрд. грн. У структурі промислового виробництва області складають: електроенергетика - 36,5 відс., хімічна промисловість – 11,9 відс., харчова промисловість – 16,5 відс., будівельних матеріалів та скловиробів – 15,0 відс., деревообробна - 9,0 відс., машинобудування та металообробка - 5,3 відс., легка промисловість – 0,6 відс.

Провідним підприємством галузі машинобудування і металообробки є відкрите акціонерне товариство “Рівненський завод високовольтної апаратури”. В легкій промисловості діють відкриті акціонерні товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, Радивилівське ВАТ “Швейно-торгове підприємство “Маяк”. Галузь хімічної промисловості представляє відкрите акціонерне товариство “Рівнеазот”, на якому діють виробництво мінеральних добрив, аміаку синтетичного, сірчаної, азотної та адипінової кислот тощо. На території області функціонує Рівненська атомна електростанція, чотири діючих енергоблоки якої мають сумарну енергетичну потужність 1880 мВт. Значне місце займають лісова і деревообробна промисловість, промисловість будматеріалів. Серед найбільших діють ТзОВ “Свиспан Лімітед”, Рівненська сірникова фабрика, ТзОВ “ОДЕК-Україна”, 11 підприємств по видобутку і переробці каменю, ВАТ “Волинь-Цемент”. В галузі харчової промисловості нараховується 4 цукрових заводи, підприємства по переробці молока, спиртозавод, кондитерська фабрика та інші.

Агропромисловий комплекс

Область характеризується складними умовами розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо її північні поліські райони. Перш за все це низька природна родючість ґрунтів, заболоченість і перезволоженість території, високий рівень еродованості території південних районів, дрібно контурність угідь і, особливо, радіоактивна їх забрудненість внаслідок аварії на ЧАЕС. Все це вимагає постійного здійснення агротехнічних, меліоративних, протиерозійних, природоохоронних і організаційно-господарських заходів, спрямованих на підтримання продуктивності сільськогосподарських робіт. Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності спеціалізуються на вирощуванні зернових, картоплі, цукрових буряків, льону-довгунця та виробництві м’яса і молока. Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві складає 65 тис. чол.. В структурі валової продукції сільського господарства (по всіх категоріях господарств) галузь тваринництва складає відс., рослинництва – відс. В аграрному секторі області функціонує 454 новостворених сільськогосподарських підприємства на приватній основі, 481 селянське (фермерське) господарство, понад 200 особистих підсобних господарств громадян. При цьому біля 9 тисяч селян виявили бажання приєднати належні їм земельні паї загальною площею понад 24 тис. гектарів до особистих підсобних господарств.

Інвестиційна діяльність

Рівненська область належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України. Привабливість інвестиційного клімату області зумовлена низкою факторів, а саме:

  • вигідне географічне положення, розвинута інфраструктура транспорту і зв’язку;
  • значний промисловий потенціал Рівненської області і перспективи його розвитку;
  • високо розвинутий науково-технічний потенціал;
  • кваліфікована робоча сила та управлінський персонал;
  • значні запаси природних сировинних ресурсів, в т.ч. – унікальних для держави;
  • розвинений агропромисловий комплекс, харчова та переробна промисловість;
  • розвинута ринкова інфраструктура, в т.ч. - банківська мережа;
  • забезпечення страхування майнових, фінансових та інвестиційних ризиків інвестора у провідних страхових компаніях України та світу;
  • наявність власних енергетичних потужностей.

За обсягом прямих іноземних інвестицій область посідає 14-15 місце серед регіонів України. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій залучених в економіку регіону становить близько 45,6 млн. дол. США.

За останній період на Рівненщині найбільш інтенсивно розвивається галузь скловиробництва. За рахунок коштів в сумі 25,8 млн. дол. США, інвестованих канадською компанією та ЄБРР, створено найсучасніше в Україні та СНД виробництво склотари європейського зразку на СП “АД-Зоря”. За рахунок власних коштів і фінансової допомоги обласного фонду підтримки і розвитку вітчизняного товаровиробника проводиться реконструкція технологічних ліній на ВАТ “Рокитнівський склозавод”. Сприяє розвитку галузі і наявність власної сировинної бази. На території області розвідано два родовища дрібнозернистих кварцових пісків флювіогляціального генезису високої чистоти запаси яких складають 3,5 млн. т.

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com